این اولین بار نبود که تحقیر می‌شدم... مهم نیست ولی. من که از همه چیزم راضی‌ام. :)