هیچوقت نفهمیدم چرا زندگی شخصیت‌هایی که وجود ندارن برام مهم ترن...