زیادی که مهربان باشی همه چیز را وظیفه‌ات می‌دانند :))