- آدم وقتی یه چیزیو شروع میکنه، تمومش میکنه.

+ حالا کی گفته من آدمم؟

- نیستی؟

+ اگه بودم که تمومش میکردم.