یه عادت بدی که دارم اینه که هنوز هیچی نشده، واسه چیزی که مشخص نشده، نگران می‌شم.