همه به یه دردی می‌خورن.

من به چه دردی می‌خورم؟

هیچی.